M!טיפול פרטי הינו שיעור בו המורה לשחיה נמצא עם הלומד בתוך המים .

השיעור נמשך 30 דקות

מספר השיעורים יקבע לפי המלצת המורה.
קיימים מגוון טיפולים באמצעות המים (ראה שחיה טיפולית)