חדש בכפר סבא!!! הבריכה הלימודית/טיפולית
רחוב הגבורות 1, כפר סבא

טלפונים: 052-3772116
דוא"ל: eran.sportan@gmail.com

M!