a2קורס לימוד שחייה למתחילים החל מגיל 4.5

12 מפגשים של 45 דקות למשך 6 שבועות.

המפגשים מתקיימים פעמיים בשבוע (בקיץ גם 3 פעמים)

סגנון הלימוד "חזה"

מטרת הקורס:

שהילד ירכוש את מיומנות השחייה כיחיד בתוך קבוצה.

קיימת גם אפשרות ללימוד פרטי.