a1שחייה טיפולית – טיפול רגשי באמצעות מים ושחיה

ב"ערן על הגל" , גישה יחודית המטפלת בקשיים מסוגים שונים:

  • פחד ממים
  • חוסר ביטחון
  • בעיות רגשיות
  • בעיות קשב וריכוז
  • חולשה גופניתכל אלה ועוד זוכים לתשומת לב מיוחדת.

לימוד השחייה , פיתוח מיומנויות של הילד בסביבת המים וחוויות ההצלחה , יקנו לילד ביטחון אשר תורם לשיפור גם מחוץ למים: בבית, בן, ובבית הספר.